Herinrichting en uitbreiding publieksgebied van het Nationaal Archief

Specialisatie: Bedrijfs- en industriebouw
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Ministerie van BZK
Architect: TVDH Architecten
Directievoerder: Oostelbos Van den Berg B.V.
Locatie: Prins Willem Alexanderhof 20 te Den Haag
BVO ca.: 4200

De herinrichting en uitbreiding publieksgebied van het Nationaal Archief in Den Haag is een verbouwing met als opdrachtgever de Rijksgebouwdienst en als contractvorm Design-Build UAV-GC. Het Nationaal Archief in Den Haag heeft zichzelf tot doel gesteld om de zichtbaarheid van de collectie te vergroten en het gebruik door uiteenlopende publieksgroepen te bevorderen. Om dit te bereiken heeft Het Nationaal Archief gekozen voor een herinrichting en uitbreiding van het publieksgebied op de begane grond en op de eerste verdieping.

Het Ministerie van BZK, Rijksgebouwendienst zocht een aannemer voor het ontwerp en realisatie van het project. Op basis van de vraagspecificatie en prestatie eisen heeft Van Waning dit vertaald naar een ontwerp en dit uitvoeringsgereed gemaakt. Hierin hebben wij aangetoond dat wij beschikken over de bekwaamheid om op een klantgerichte wijze vakkundig te kunnen ontwerpen, construeren en uitvoeren. In het ontwerp zijn de constructieve- bouwkundige en installatietechnische aspecten opgenomen. In het ontwerp zijn de randvoorwaarde die het Nationaal Archief had gesteld middels verificatie principes aangetoond. De ‘zachte‘ eisen gaan samen met vorm, kleur, materiaal gebruik en textuur.

De ‘zachte’ eisen die waren gesteld hebben wij op een DCBA-methode aan kunnen tonen en zo uitvoeringsgereed gemaakt. In het ontwerptraject is nauwlettend samengewerkt met constructeur, installatieadviseur, architect en installateurs. Vanwege de verschillende disciplines is dit op gebied van kwaliteit en proces aangestuurd door Oostelbos van den Berg. Hierdoor is het gehele project integraal ontworpen en uitgevoerd middels de Lean methode, waarbij onder tijdsdruk geen inbreuk is gemaakt op de geëiste kwaliteit. Binnen onze projectscope hebben wij ons werkgebied van een voormalige depotfunctie verbouwd tot een ruimte waarin het Nationaal Archief zijn tentoonstellingen gaat houden.

De hierbij behorende eisen en wensen heeft Van Waning met geringe maatregelen kunnen bewerkstelligen conform de eisen van de Rijksgebouwendienst.