Herinrichting verzorgingstehuis Antonius

Specialisatie: Ouderenzorg
Opdrachtgever: Stichting Laurens Wonen
Architect: MAS Architectuur
Directievoerder: MAS Architectuur
Locatie: Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam
BVO ca.: 9450

Antonius Binnenweg is een geriatrisch centrum en verpleeghuis in het hartje van Rotterdam en beschikt over afdelingen voor kortdurende zorg, revalidatie en behandeling. Maar er zijn ook woongroepen voor blijvend opgenomen cliënten. Daarnaast levert Antonius Binnenweg zorg aan huis. De herinrichting van het gebouw is gefaseerd uitgevoerd, zodat delen van het complex in gebruik konden blijven tijdens de werkzaamheden.

Van Waning is nauw betrokken geweest bij alle interne omzettingen binnen het complex om de continuïteit en de veiligheid voor de bewoners te waarborgen. Ook de interne verhuizingen werden veelal logistiek voorbereid en uitgevoerd door van Waning. Omdat ook de gevels van het complex werden gerenoveerd en de ruimte rondom de gebouwen beperkt was is samen met de opdrachtgever een terrein-indelingsplan opgezet waardoor de voortgang van het tehuis zo min mogelijk hinder ondervond van de uitvoering.