Nieuwbouw 150 kV station Zoetermeer 9

Specialisatie: Energiemarkt
Opdrachtgever: Stedin Netbeheer B.V.
Architect: Ingenieursbureau Drechtsteden
Directievoerder: Joulz energie infrastructuren
Locatie: Werner von Siemensstraat te Zoetermeer
BVO ca.: 1450

In 2009 is gestart met de realisatie van een 150 kV transformator station te Zoetermeer. In het transformator station zijn een tweetal trafo’s geplaatst. Het beschikt over een kelder en een begane grond niveau.  De kelder en de begane grond vloer zijn in het werk gestort. De kelderwanden beschikken over waterdichte doorvoer hulzen ten behoeve van kabels. De trafo’s staan op poeren welke vanuit de keldervloer tot aan het maaiveld niveau gaan. Rondom de poeren zijn vlamdovende roosters uitgevoerd.  De gevel bestaat uit een gemetselde borstwering van gebroken betonstenen.

Hierboven zijn de geveldelen uitgevoerd in stalen gevelbeplating. Het gebouw is aan weerszijden voorzien van bedrijfsdeuren met een achtergelegen kraanbaan. De hoofddraag constructie is een combinatie van een stalen constructie en 10 m1 hoge prefab betonwanden. Deze zijn aan de bovenzijde getoogd waardoor e.e.a esthetisch beeldbepalend wordt. Alle stalen onderdelen zijn onderling geaard/gekoppeld met litze verbindingen. Uiteindelijk wordt de aarding door cadweldplaten naar de fundering geleid.

Vanwege de geplande levering van de trafo’s waren er voorafgaand opleverdata opgelegd, deze data zijn gehaald en de werkzaamheden zijn naar tevredenheid afgerond.