Nieuwbouw 23 kV station Rotterdam Airport

Specialisatie: Energiemarkt
Opdrachtgever: Joulz B.V.
Architect: Ingenieursbureau Drechtsteden
Directievoerder: Joulz B.V.
Locatie: Fairaoksbaan te Rotterdam
BVO ca.: 750

Door de uitbreiding van de bedrijvigheid op Rotterdam The Hague Airport, heeft Joulz (gedelegeerd opdrachtgever Stedin) uitgebreid met een 23 kV station. Het trafostation is één gebouw welke is voorzien van een drietal trafo’s. Het ontwerp is volledig afgestemd aan de eisen van omliggende betrokken partijen waaronder het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Dit resulteerde in een gebouw met schuine daken, verdiepte kelder en gevel beplatingen op kleur van omliggende panden. De trafocel is opgebouwd uit een in het werk gestorte keldervloer, -wanden gecombineerd met een staalconstructie. Het dak is uitgevoerd in cellenbeton 240 mm dik welke is afgewerkt met een kunststof dakbedekking. De scheidingswanden zijn uitgevoerd in schoonwerk handzame kalkzandsteen blokken.

Van Waning heeft alle bouwkundige werkzaamheden verricht inclusief de daarbij behorende E- alsmede MV installaties. Tevens heeft van Waning de werkzaamheden van derden gecoördineerd (waaronder het aanbrengen van tracés K&L, plaatsen trafo’s). De planning is vastgesteld op opleverdata welke is gebaseerd op de levering van de trafo’s. Deze tijdstippen zijn bewaakt en tijdig en naar tevredenheid opgeleverd.