Nieuwbouw 25 10 KV station te Pijnacker 4

Specialisatie: Energiemarkt
Opdrachtgever: Stedin Netbeheer B.V.
Architect: Ingenieursbureau Drechtsteden
Directievoerder: Joulz energie infrastructuren
Locatie: Ambachtsweg 42 te Pijnacker
BVO ca.: 670

In 2010 is gestart met de realisatie van het nieuwe 25/10 kV transformator station te Pijnacker. In het transformator station staan een drietal trafo’s. Het transformator station beschikt over een kelder en beganegrond vloer welke in het werk gestort zijn. In de kelderwanden zijn waterdichte doorvoer hulzen gebruikt ten behoeve van kabels. De trafo’s staan op poeren welke vanuit de keldervloer tot aan het maaiveld niveau gaan. Rondom de poeren zijn vlamdovende roosters uitgevoerd. 
De gevel bestaat uit een gemetselde borstwering van gebroken betonstenen. Hierboven zijn ter plaatse van de trafocellen de geveldelen in stalen gevelbeplating uitgevoerd. De gevelbeplating is tegen een staalconstructie  gemonteerd. Alle stalen onderdelen zijn onderling geaard/gekoppeld met litze verbindingen. Uiteindelijk wordt de aarding door cadweldplaten naar de fundering geleid.

Vanwege de geplande levering van de trafo’s waren er voorafgaand opleverdata opgelegd, deze data zijn gehaald en de werkzaamheden zijn naar tevredenheid afgerond.