Nieuwbouw bredeschool de Wereld op Zuid

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Estrade projecten
Architect: N2 Architekten B.V.
Directievoerder: Van Reisen Bouwmanagement & advies
Locatie: Schere 39 te Rotterdam
BVO ca.: 7585

De Wereld op Zuid (Brede school) bevat de basisscholen De Toermalijn en Christophoor, dagrecreatie Pameijer Keerkring, kinderdagverblijf Kinder Service Hotel, 2 Peuterspeelzalen, B.S.O., S.K.V.R. en ouderruimten. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over een groot atrium en meerdere pantry’s. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de sportzalen en het kooklokaal, worden geëxploiteerd. Op die manier heeft iedereen in Zuidwijk er wat aan.

De Wereld op Zuid is een mooi voorbeeld van wat Vestia bedoelt met goed voor de wijk zorgen. Het is een complete wereld waar je niet alleen komt om feiten te leren, maar ook om te leren spelen, te leren sporten, te leren eten en te leren overleggen. Het is een wereld waar iedereen uit de wijk welkom is.

Het gebouw beschikt over een betonnen hoofddraagconstructie. Van de gevel is het binnen-spouwblad van beton / kalkzandsteen, is er hoogwaardige isolatie toegepast en zijn de gevels  afgewerkt met natuursteen. Een correcte hoeveelheid daglicht toetreding is in het ontwerp geïntegreerd. Dit door organische daglichtkoepels en grote oppervlakte geïsoleerde beglazing in de gevels. De installaties zijn voorzien van mechanische toe en afvoer met warmte terug winning. Tezamen zorgen zij voor het optimale leerklimaat voor de leerlingen. Gezien de locatie van dit project binnen de oude wijk was het noodzakelijk de aan- en afvoerroutes, in overleg met de omgeving en overheden, vast te leggen.

In de bestaande school zijn de lessen tijdens de bouwwerkzaamheden voortgezet. Nadat de school was opgeleverd, is in de volgende fase de bestaande school (door derden) gesloopt. Als laatste fase is het schoolplein ingericht met speeltoestellen, hekwerken en terreinver-hardingen.

Van Waning heeft voor dit project de sloopwerken, de bouwkundige- en de afbouwwerkzaamheden uitgevoerd en de werken door derden gecoördineerd. De binneninrichtingen zijn door Van Waning uitgevoerd o.a. pantry’s, balies en kasten. Het ontwerp is van N2 architecten.

In 2010 heeft het gebouw de ‘Job Dura’ aanmoedigingsprijs gekregen wegens de grote maatschappelijke betekenis en het bijzondere ontwerp.