Nieuwbouw en renovatie politiebureau Lansingerland

Specialisatie: Bedrijfs- en industriebouw
Opdrachtgever: Politie Rotterdam-Rijnmond
Architect: MATH architecten bv
Directievoerder: MATH architecten bv
Locatie: Raadhuislaan 10 te Berkel en Rodenrijs
BVO ca.: 889

Dat het politiebureau van Lansingerland er tegenwoordig van buiten hypermodern uitziet, is men vast niet ontgaan. Maar niet alleen de buitenkant van het gebouw aan de Raadhuislaan 10 te Berkel en Rodenrijs is helemaal up-to-date, ook van binnen.

In verband met het komen van een nationale politieorganisatie, verdeeld in tien regio’s, waarbij de sterkte van het politiekorps in drie jaar tijd met 10% gereduceerd moest worden, is er een besluit genomen dat het politiebureau van Lansingerland in Berkel en Rodenrijs ingrijpend moest worden verbouwd en uitgebreid.

Het politiebureau waar vandaan de laatste jaren alle politieactiviteiten in Lansingerland werden uitgevoerd dateert van 1965. De Berkelaren zullen zich ongetwijfeld nog kunnen herinneren dat er de eerste jaren sprake was van een bureau en aansluitend een woonhuis dat later eveneens als bureau gebruikt moest gaan worden.

Inmiddels voldeed het bureau niet meer aan de eisen van de tijd. Na een lange periode van beraad werd besloten tot een combinatie van uitbreiding en renovatie.

De verbouwing:
Voor de burger veranderde er niet veel of het moet zijn dat men in de toekomst in een eigentijds bureau welkom zou worden geheten. Tijdens de verbouwing bleef het bureau gewoon operationeel en bemand met dezelfde mensen en dezelfde bezetting. Ook na de renovatie en reorganisatie blijft het een gebiedsgebonden politie, waar altijd mensen aanwezig zijn van het wijkteam, dus ook voor noodhulp in het buitengebied.

Medio april 2011 werd er een begin gemaakt met de sloop van de garages en berging van de oude huisvesting. Op het mede hierdoor vrijgekomen terrein is de nieuwbouw van het bureau gerealiseerd door Koninklijke Aannemingmaatschappij Van Waning naar een ontwerp van Math Architecten. In deze nieuwbouw zijn o.a. de kantoren, briefingsruimte en balie gesitueerd.

Na deze nieuwbouw is de renovatie van het achterste deel van het huidige pand ter hand genomen. Hier moest onder andere het bestaande dak omhoog worden gehaald en het hele voormalig woondeel worden gerenoveerd. Hier zijn op de begane grond kleedkamers gekomen en op de eerste etage een kantine en enige werkruimten. Vervolgens heeft men men zich op het voorste gedeelte gericht waar de burger, als alles gereed is in het Berkelse bureau, een zeer eigentijdse verandering wacht. Naast het maken van een aparte ingang is hier ook een ruimte ten behoeve van een 3D-aangifte gemaakt.

Door de algemene crisis in de bouwsector heeft dit tot vertraging geleid en is het project begin 2013 opgeleverd.

Wat is een 3D aangifte:
De intrede van 3D-aangifte zal ongetwijfeld de nodige gewenning vragen. Wie voortaan aangifte wil doen, zit niet meer in één ruimte met een agent. Naast aangifte via het internet of telefonisch, kan je tegenwoordig namelijk ook 3D-aangifte doen, met een agent op afstand. De aangever staat via een driedimensionaal televisiebeeld in live-verbinding met een politiemedewerker.

De gevels:
De gevels van het bestaande pand vertoonde bouwfysische en bouwtechnische gebreken. Een nieuwe gevel, die zowel de uitbreiding als het bestaande pand zou omkleden kon het gebouw geschikt maken voor de eisen van deze tijd.

Het gewicht van de gevelbekleding moest i.v.m. de draagkracht van de bestaande constructie, beperkt zijn. Tegelijkertijd wilde de architect het politiebureau een robuuste uitstraling geven. Veel gevelbeplatingen vielen af omdat deze niet aan beide eisen konden voldoen. Uiteindelijk is men bij Steni Nature uitgekomen.

De grijs-groene natuursteen (SN 130) is in twee korrelgradaties aangebracht waardoor de gevel gaat leven zonder zijn samenhang te verliezen. De hoekoplossingen van Steni Nature versterken het robuuste beeld. De afwerking met een impregneer- en antigraffiti laag verdiept de kleur.

Renovatie betekent maatwerk. Omdat de werkzaamheden bovendien in bewoonde toestand zouden worden uitgevoerd kon men niets aan het toeval overlaten. In de ontwerp- en uitvoeringsfase is er intensief overleg gevoerd met de diverse partijen. Daarin is het beoogde beeld afgestemd met de technische mogelijkheden. Alle details en plaatafmetingen zijn de revue gepasseerd.

Door de goede voorbereiding is de montage van de gevel, ondanks faillissement van de gevel-applicateur, zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het resultaat mag er zijn.