Realisatie kleedkamers Sportpark Vreelust

Specialisatie: Bedrijfs- en industriebouw
Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam
Locatie: Spaanseweg 1-3 te Rotterdam

Op dit moment staan er verschillende losse gebouwen op het terrein van sportpark Vreelust. Om tussen hen de samenhang te bevorderen is de nieuwe ingreep qua uiterlijk een voortzetting van de al aanwezige bebouwing.