Renovatie Annie M.G. Schmidtschool

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Stichting de Haagse Scholen
Architect: De Jel & Van der Leeden Architecten
Directievoerder: De Jel & Van der Leeden Architecten
Locatie: van Hoornbeekstraat 5 te Den Haag
BVO ca.: 1580

De Haagse Scholen is de naam van de Stichting voor het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Er zijn 54 Haagse scholen verspreid over de hele stad. 45 scholen voor basisonderwijs en 9 scholen voor speciaal en zeer speciaal onderwijs.

In opdracht van Stichting De Haagse Scholen, is het monumentale pand van de Annie M.G. Schmidt school aan de van Hoornbeekstraat in Den Haag gesloopt met behoud van de voorgevel en volledig opnieuw opgebouwd.

Het project is na onderhandse aanbesteding door van Waning verworven.

Het gebouw aan de van Hoornbeekstraat is een nevenvestiging van de Annie M.G. Schmidtschool. De leerlingen zijn gedurende de bouwwerkzaamheden in het hoofdgebouw aan de Jacob de Graefflaan ondergebracht. Hierdoor konden de lessen ongestoord hun doorgang vinden.

Van Waning heeft het bestaande gebouw grotendeels gesloopt. Bij de sloopwerkzaamheden zijn er zoveel mogelijk authentieke elementen intact gehouden, zoals de houtendakconstructie en specifieke geveldelen. Na de sloop is het gebouw volledig opnieuw opgebouwd. Er zijn nieuwe vloeren aangebracht op andere peilmaten dan voorheen. De school beschikt over een nieuwe indeling waarin verschillende lokalen, multifunctionele ruimten, en een sporthal zijn opgenomen. De bestaande gevels zijn gerenoveerd en voorzien van nieuwe kozijnen. Van Waning heeft voor dit project de sloopwerken, de bouwkundige-, installatietechnische- en de afbouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Binnenstedelijke locatie

Voor dit project was er sprake van een bouwplaats waarbij door Just in Time de voorraadbeheersing en de logistiek werd geregeld. De oorzaak hiervan was dat de bouwplaats midden in een woonwijk was gelegen. Ook doordat wij de gevel intact moesten houden, was hier te weinig ruimte om voorraad op te slaan.

– Leveringen vonden plaats op afroep uitvoerder
– Bij grote bouwactiviteiten zoals hijsmomenten e.d. hebben we de weg tijdelijk afgesloten en omwoonden geïnformeerd.

Als bouwplaats hebben wij alleen het pleingedeelte tot onze beschikking gehad. Wij hebben hier alleen onze opslagcontainers kunnen plaatsen.