Renovatie Ridderzaal

Specialisatie: Bedrijfs- en industriebouw
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Locatie: Binnenhof te Den Haag

Renovatie en herinrichting waren echt nodig. Veel van de oorspronkelijke uitmonstering van de zaal naar ontwerp van architect Pierre Cuypers was verloren gegaan. De conditie van de bekleding van de troon was slecht, met name onder invloed van licht op de kwetsbare stof van zijden velours. De minister van VROM heeft extra aandacht voor brandveiligheid gevraagd en hecht belang aan eenheid van interieur en inrichting van de Ridderzaal. Tot slot voldeed de Ridderzaal als intensief gebruikte zaal voor bijeenkomsten niet meer aan de eisen van deze tijd.