Sloop en Nieuwbouw Anne Frank school

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Architect: Van Reijzen en verbeek architecten
Directievoerder: Moonen Prymaplan bv
Locatie: Lijsterlaan 8 te Bleiswijk
BVO ca.: 1756

De Anne Frank Wereldschool is een basisschool met BSO welke is aan gesloten bij de Stichting Scholengroep Holland. Het is de enige basisschool in Bleiswijk en bestaat uit 11 groepslokalen, een speellokaal en een handenarbeidlokaal verdeeld over twee verdiepingen. Bij deze middelgrote basisschool zijn de leerlingen verdeeld over 11 groepen waarvan 3 kleutergroepen. De BSO ‘Catalpa’ en de BSO ‘Zus en Zo’ zijn in de school gehuisvest. Zij bieden naast opvang ook sport-BSO en andere activiteiten aan, die op het schoolplein gegeven worden.

Het bestaande schoolgebouw is in 2007 gesloopt waarna er op dezelfde plaats een compleet nieuw 11-klassig schoolgebouw is gebouwd. De indeling hiervan komt geheel overeen met de onderwijskundige ideeën van de Stichting Scholengroep Holland. Zo is er voldoende ruimte in de klassen, maar ook voldoende ruimte om buiten de klas zelfstandig te werken. Verder is er een aparte ruimte voor remedial teaching, een speellokaal van de kleuterafdeling (dat tevens gebruikt kan worden als centrale hal) en tevens een kook/bakruimte. De klassen zijn voorzien van smartborden en computeraansluitingen.

Vanuit de stedenbouwkundige context en randvoorwaarden is het mogelijk geweest om het gebouw zo te situeren dat er gebruik gemaakt wordt van passieve zonne-energie. Van Waning heeft er naaar gestreefd om zijn bouwmaterialen zo lokaal mogelijk aan te schaffen om zodoende de energie-inhoud van de bouwmaterialen te beperken. Vanuit energetisch oogpunt is er voor de verwarming een hoogrendementsketel toegepast met een rendement van 97%. Tevens zijn de installaties energetisch zo optimaal mogelijk ontworpen en vindt er bij elk retourkanaal warmtewisseling plaats middels een warmtewisselaar. Het ‘grijswater’ en ‘zwartwater’ wordt gescheiden afgevoerd. Er is alleen hout gebruikt met een FSC-keurmerk; dit geldt voor zowel de kozijnen (meranti, oregon pine), speeltoestellen en houtachtige ornamenten (billinga). Overige delen van de gevel zijn in metselwerk uitgevoerd.

Van Waning is verantwoordelijk geweest voor de sloopwerken, de bouwkundige en de afbouwwerkzaamheden. De werken van derden zijn door Van Waning gecoördineerd