Uitbreiden en renoveren Erasmus College

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Architect: Gemeente Zoetermeer Ralph Goutier
Directievoerder: ABC Management Groep B.V.
Locatie: Van Doornenplantsoen 31 te Zoetermeer
BVO ca.: 14000

Het Erasmus College in Zoetermeer is een Daltonschool en een samenwerkingsschool voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en staat onder meer bekend om de bijzondere activiteiten op Theater- & Muziekgebied en Sport.

In opdracht van de gemeente Zoetermeer is het Erasmus College gerenoveerd en uitgebreid met diverse aanbouwen. De bestaande twee lesgebouwen dateren uit 1975 en zijn volledig gerenoveerd. Voor de gevels van de bestaande gebouwen zijn de oude kozijnen verwijderd en voorzien van nieuwe (houten)kozijnen. Overal is geïsoleerde beglazing toegepast. Boeiboorden en oude houten gevelbetimmeringen zijn verwijderd en vervangen door trespa, welk een eenheid uitstraalt met de gerealiseerde nieuwbouw.  Het bestaande voegwerk is verwijderd en opnieuw aangebracht. Diverse interne verbouwingen hebben geleid tot een nieuwe indeling die vervolgens is voorzien van nieuwe wand- en vloerafwerkingen.

Tevens is in diverse fasen asbest gesaneerd.

De gerealiseerde nieuwbouw verbindt de twee bestaande gebouwen. De nieuwbouw  biedt een centrale entree, een ontvangst- en overblijfruimte met kantine, een nieuwe docentenkamer en een muziekruimte. De muziekruimte is voorzien van twee lokalen, studio- en repetitieruimte en een opnamestudio. De nieuwbouw is ruim van opzet, en is opgebouwd uit gelamineerde liggers welke de grote overspanning realiseren. De gevel bestaat uit grote oppervlakte geïsoleerde beglazing en trespa gevelbeplatingen. Het correspondeert met de renovatie van de bestaande gebouwen.

De opdracht is door Europese aanbesteding door van Waning verworven. Van Waning was als hoofdaannemer verantwoordelijke voor de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden. De planning is in nauw overleg met het schoolbestuur vastgesteld. Om de veiligheid en de doorgang van de activiteiten te waarborgen is de planning in 9 fases uitgevoerd. Per fase is door Van Waning een veiligheidsplan opgesteld welke tezamen met de brandweer werd vastgesteld.