Uitbreiding en nieuwbouw van basisscholen Joris de Witte en De Springplank en een Buitenschoolse opvang

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Bestuur Christelijke Basisschool Joris de Witte
Architect: Atelier Z., Zavrel Architecten B.V.
Directievoerder: Atelier Z., Zavrel Architecten B.V.
Locatie: Jan Wolkerslaan 18 te Oegstgeest
BVO ca.: 1350

Reeds een aantal jaren eisten twee scholen in Oegstgeest een goede uitbreiding ter vervanging van de ‘schoolcontainers’ die rondom de bestaande gebouwen waren geplaatst. Aan het bestaande scholencomplex werd een nieuw onderdeel toegevoegd. In een open doorgang onder het gebouw werden nieuwe ingangen gecreëerd voor de beide scholen, de naschoolse opvang en de bestaande sportaccommodatie. Door het optillen van het gebouw op kolommen werd de begrenzing van het speelplein duidelijker, zonder dat de oppervlakte van het plein wezenlijk verkleind werd. Een latere uitbreiding kan in de loop van de tijd alsnog overwogen worden. De naschoolse opvang zal in de school een belangrijk onderdeel zijn.