Uitbreiding en verbouw van de Max J. Schreuderschool

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Stichting Horizon – Instituut voor jeugdzorg en onderwijs
Architect: Architectenbureau Stipkovits van Amerongen
Directievoerder: Maissan Planadviezen B.V.
Locatie: De Villeneuvestraat 24 te Rotterdam
BVO ca.: 1800

In opdracht van Stichting Horizon – Instituut voor jeugdzorg en onderwijs is de Max J. Schreuderschool-Noord uitgebreid en verbouwd.

De Max J. Schreuderschool is een cluster 4 school, waar onderwijs geboden wordt aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, met complexe leer- en/of gedragsproblemen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van maximaal negen leerlingen.

De werkzaamheden zijn in 2 fasen uitgevoerd:

  • In de 1e fase werd de aanbouw in de Villeneuvestraat gerealiseerd.
  • In fase 2 werd het bestaande gebouw gerenoveerd en kreeg een andere indeling.

Vier lokalen aan de Villeneuvestraat zijn verbouwd tot 6 leslokalen, waarbij op de verdieping tussen 2 lokalen een vouwwand werd aangebracht.
Vier lokalen aan de personeelskamer zijde zijn omgebouwd tot technieklokalen.
Van de gymzaal werd de bekleding van de wanden vervangen en de berging aangepast. Tevens is de kleedruimte gesplitst en verbouwd.

Op het schoolplein is ter hoogte van de stafruimten 10 leslokalen een verbindingsgangen voor de verbin­ding met de bestaande situatie gebouwd. In verband met lichtinval is er een patio tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw gecreëerd.

Tijdens de gefaseerde uitvoering van dit project zijn de lessen in het gebouw voortgezet, hetgeen een grote inspanning vergde van zowel de school als het uitvoerend personeel.

Van Waning heeft voor dit project sloopwerken, de bouwkundige-, installatietechnische- en de afbouwwerkzaamheden uitgevoerd en de werken door derden gecoördineerd.