Uitbreiding Unit 3 multifunctionele ruimten PI Haaglanden

Specialisatie: Bedrijfs- en industriebouw
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Ministerie van BZK
Architect: EGM architecten bv
Directievoerder: EGM architecten bv
Locatie: Pompstationsweg 32 te Den Haag
BVO ca.: 550

In de gevangenis van Scheveningen heeft Van Waning uitbreidingswerkzaamheden verricht aan de bouwdelen A en B van unit 3.  In deze bouwdelen zijn diverse ruimtes gecreëerd zoals: vernieuwde entrees, 2-tal douches en kleedruimten voor het personeel, een 4-tal kantoren en 8 multifunctionele ruimten ten behoeve van recreatie mogelijkheden voor de gevangenen. Op de eerste verdieping zijn 8 isoleercellen gebouwd met daarbij behorend 2  (isoleer) douchecellen.

De constructie van de uitbreiding is opgebouwd uit prefab betonnen onderdelen als kolommen, kanaalplaten en gevelelementen. De isoleercellen en douchecellen hebben elk hun eigen constructie en vormen een doos op zich in de constructie. Deze cellen zijn voorzien van een speciale deur die in het beton is bevestigd. Ten behoeve van de geluidsoverlast van de gedetineerden zijn de cellen compleet van elkaar losgekoppeld door middel van dilataties en ankerloze wanden. De afwerking in de uitbreiding is heel divers en is vandalisme bestendig. Speciale aandacht is uitgegaan naar de uitneembaarheid van zaken in ruimten waar de gedetineerden zich kunnen bevinden. Hier zijn alle zaken die normaal demontabel zijn zodanig vastgezet dat één en ander niet zonder (juist) gereedschap is te demonteren.

In de isoleercellen was dit nog een gradering hoger. Hier zijn de eventueel afneembare zaken dubbel uitgevoerd, dan moet men denken aan een dubbele uitvoering van de buitenkozijnen in de gevel, ingestorte armaturen in het plafond en zaken die blind zijn bevestigd.  Tevens is er veel aandacht besteed aan de nieuwe installaties en de aansluiting op de bestaande installaties. Hiervoor waren er diverse aanpassingen en uitbreidingen noodzakelijk van o.a. de agressiedetectie, locatie bepaalzenders, toegangscontrolesystemen, camera toezichtsystemen en aspiratiemelding.