Uitbreiding, verbouw en restauratie Rijnlands Lyceum

Specialisatie: Scholenbouw
Opdrachtgever: Stichting Het Rijnlands Lyceum
Architect: Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten Rotterdam BV
Directievoerder: Themelion B.V.
Locatie: Backershagenlaan 3 te Wassenaar
BVO ca.: 7465

Het Rijnlands Lyceum bestaat uit een aantal gebouwen waarvan het monumentale deel van architect J.P. Kloos uit 1939 werd gerestaureerd, en de overige delen verbouwd en een ander deel gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en uitbreiding van het complex. Dit project werd gefaseerd uitgevoerd waarbij de lessen in de school doorgingen. De logistieke voorzieningen voor de bouw zijn daarop afgestemd. In samenwerking met de schoolleiding is een plan opgesteld waarin de tijdstippen van deel opleveringen zijn vastgelegd en waarop de school weer een interne verhuizing kon inplannen. Om overlast te beperken werden ook de interne verhuizingen door Van Waning uitgevoerd. Sinds de oplevering beschikt het lyceum over een goed geoutilleerd gebouw met moderne faciliteiten voor onderwijs, een sportcluster, een mediatheek en diverse multifunctionele ruimten.

De stichting ‘Het Rijnlands Lyceum‘ heeft op verschillende locaties scholen voor voortgezet onderwijs in beheer waaronder het Rijnlands Lyceum te Wassenaar. Het Rijnlands Lyceum bestaat sinds 1939 en is een scholengemeenschap waar les wordt gegeven aan Gymnasium, Atheneum en HAVO leerlingen. Voor het Rijnlands Lyceum is een gedeelte verbouwd en gerenoveerd en een deel gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Na de oplevering heeft het Lyceum de beschikking over een goed geoutilleerd gebouw met moderne faciliteiten voor onderwijs, een sportcluster en een mediatheek. Diverse ruimtes zijn in het ontwerp ruim opgezet. De achterliggende gedachte is dat deze ruimten bedoeld zijn voor multifunctionele doeleinden.

Tijdens de bouwactiviteiten moesten de lessen in de school doorgang kunnen vinden. Daarom is het project gefaseerd uitgevoerd. In goede samenwerking met alle betrokkenen is er een plan van aanpak opgezet en uitgewerkt in een overall-planning en een logistiek plan. In samenwerking met de schoolleiding zijn in de plannen ook de tijdstippen van deelopleveringen vastgelegd en data waarop de school een interne verhuizing kon plannen. De logistieke voorzieningen voor de bouw zijn hierop afgestemd.

Van Waning heeft voor dit project sloop-, bouwkundige-, installatietechnische- en afbouwwerkzaamheden uitgevoerd en de werken door derden gecoördineerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken werden tevens de interne verhuizingen door Van Waning gedaan. In de school is veel aandacht geschonken aan de klimaatbeheersing en de brandveiligheid. De daarbij behorende brandveiligheidsvoorzieningen zijn door Van Waning uitgevoerd.

Doordat het bestaande gedeelte is gekoppeld aan de nieuwbouw, is er een groot atrium gecreëerd. In het atrium is de gehele draagconstructie in staal uitgevoerd. Het atrium is ca. 12 m1  hoog. Hiervoor zijn stalen kolomen, liggers en windverbanden toegepast die tezamen grote overspanningen mogelijk hebben gemaakt.