Verbouw spoedeisende hulp en oogheelkunde Erasmus MC

Specialisatie: Medische zorg
Opdrachtgever: Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC)
Architect: Architectenburo ir. J.R. Spek B.V.
Directievoerder: Architectenburo ir. J.R. Spek B.V.
Locatie: Dr. Molewaterplein 50 te Rotterdam
BVO ca.: 800

Het project omvat de verbouw en herinrichting van de afdeling Spoedeisende Hulp (+CT) en de afdeling Oogheelkunde. De werkzaamheden omvatten het vervangen van systeemplafonds, wanden en vloerafwerkingen. Nieuwe balies werden geplaatst en de installaties werden vervangen. Tevens heeft van Waning brandwerende voorzieningen aangebracht t.b.v. bandscheidingen en installatieonderdelen.

Tijdens de gefaseerde uitvoering werd, in verband met de voortgang van de patiëntenbehandeling veel aandacht besteed aan tijdelijke voorzieningen zoals stofschotten en bewegwijzering.

Het project werd in bouwteam uitgevoerd, waarbij Van Waning verantwoordelijk was voor de coördinatie tussen de uitvoerende bouwteam partners.