Woongroep Pascal en logeerhuis Letto

Specialisatie: Ouderenzorg
Opdrachtgever: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels
Locatie: Pascalweg 39 te Rotterdam

Voor de woongroep Pascal en het logeerhuis Letto zijn in opdracht van de Stichting Aafje diverse brandpreventieve maatregelen genomen. Dit bestond uit het maken van brandwerende voorzieningen zoals het dichtzetten van sparingen in brandscheidingen, brandwerend afwerken van (leiding) doorvoeringen, het aanpassen van kozijnen en deuren, inpakken draagconstructie, aanpassen W-installatie en herplaatsen of nieuw plaatsen brandwerend glas.

Tijdens de uitvoering bleef het gebouw normaal in gebruik.