Design & Build, wij coördineren alles voor u!

Indien een project door Design & Build (ook wel Design en Construct genoemd) uitgevoerd gaat worden, zullen wij als Van Waning een coördinerende rol hebben vanaf inschrijving, via het aanvraag bouwvergunningtraject tot en met uitvoering, oplevering, nazorg en onderhoud. Als inschrijvende partij zullen wij verantwoordelijkheid dragen voor de financiële en kwalitatieve bieding.

Uitvoering volgens UAV-gc

De contractvorm op basis van de UAV-gc (geintegreerde contracten) is een contract waarmee u op eenvoudige maar vooral eenduidige wijze een overeenkomst kunt aangaan met opdrachtnemers voor de realisatie van een project (of werk), waarbij zowel de ontwerpactiviteiten als de uitvoering bij de opdrachtnemers liggen. Dit wordt ook vaak een D&B-contract (Design & Build) genoemd.

Het proces van Design & Build

Zo zullen wij in gezamenlijkheid met andere partijen de schetsplannen en ontwerpen uitwerken via Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp naar indieningstukken ten behoeve van de aanvraag bouwvergunning. En zal van Waning tijdens het bouwproces de uitwerking van de aanvraagtekeningen tot werktekeningen verzorgen.

De door ons (in overleg met u) in te schakelen ingenieurs zullen vanuit de ontwerpen van de architect de constructies engineeren en optimaliseren. Zij zullen de benodigde stukken voor de aanvraag bouwvergunning leveren. Tijdens het bouwproces zullen zij de ontwerptekeningen uitwerken tot werktekeningen.

Daarnaast zal de installatieadviseur met het te contracteren installatiebedrijf, eveneens onder onze coördinatie, tijdens het ontwerpproces zorg dragen voor een installatieontwerp dat past binnen de door de architect geschetste ruimte. Naast de benodigde duurzame installatie zullen wij toezien dat er opties worden aangeboden welke de duurzaamheid vergroten, e.e.a. inclusief investering en terugverdien prognose.

De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen de partners. Een ieder heeft hierin zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn / haar specifieke kennis en inbreng. Boven op het aanwezige vertrouwen in elkaar zal er ter meerdere zekerheid naar elkaar tussen onze partijen een bouwteam overeenkomst worden gesloten met daarin de vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen. Als coördinator binnen de projectorganisatie voorbereiding (ontwerpproces) wordt één persoon bij Van Waning aangesteld als contactpersoon; dit zal ons hoofd bouwproductie zijn.

Financiële controle Design & Build

Gedurende het hele traject zal het project financieel onder controle blijven omdat al in een vroeg stadium de budgetten zijn vastgelegd. De budgetten worden tijdens het gehele proces bewaakt en vallen binnen het risico van de samenwerkende ondernemers. Uitgangspunt zal zijn dat de opdrachtgever uiteindelijk zijn vraagspecificatie vertaald ziet in een prijsaanbieding/totaalprijs welke past binnen het gestelde budget.

Design en Build iets voor u?

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (010 – 799 01 00) zodat wij kunnen meedenken bij de uitwerking van uw plannen.