Renovatie, restauratie of herbestemming

Het renoveren, restaureren en herbestemmen van bestaande (historische of monumentale) gebouwen gebeurt in elke sector. Na verloop van jaren voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd en is renovatie de enige oplossing. Het renoveren of herbestemmen van uw gebouw is goedkoper dan het nieuwbouw. Tevens wordt de levensduur van het pand verlengd en het milieu gespaard.

Van Waning zorgt voor een duidelijke uitwerking aan de hand van uw uitgangspunten, hierdoor kan bezien worden tegen welke kosten de renovatie uitgevoerd kan gaan worden. Bij grote renovatieprojecten krijgt u een plan van aanpak waarin wij de werkwijze en bijzonderheden beschrijven.

Of het nu gaat om monumentale panden, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, voor ons is geen renovatieproject bijzonder meer. Of uw renovatie nu om een volledig pand gaat, of een gedeelte. We staan voor u klaar om dit op te pakken.

Bouwkundige Brandveiligheid

Bij de renovatie van uw gebouw, kunnen wij de bouwkundige brandveiligheid direct meenemen. Hierdoor heeft u één partij die alles in uw gebouw weer volgens de juiste wet- en regelgeving aanbrengt. Dat is wel zo eenvoudig. Meer over Bouwkundige brandveiligheid.

Overlast

Een renovatieproject in een bestaand gebouw levert altijd overlast op. In ons plan van aanpak of offerte zult u informatie hierover terugvinden hoe wij dit, in overleg met u, zo veel mogelijk kunnen beperken. In onze overlastplanning wordt dit opgenomen. Deze planning wordt met u besproken, zodat de werkzaamheden volgens uw wensen worden uitgevoerd. Eventueel kan dit tot avond en nachtwerk leiden.

Renoveren, restaureren of herbestemmen met van Waning?

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (010 – 799 01 00) zodat wij kunnen meedenken bij de uitwerking van uw plannen. Maak een afspraak