Brandwerende voorzieningen: bent u proactief bezig?

De controle op de brandveiligheidseisen zijn de laatste jaren aangescherpt. Met de komst van het bouwbesluit 2012 is het gebruiksbesluit en het bouwbesluit samengevoegd. Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid kan in overleg met het bevoegd gezag, het afdichten en eventueel aanpassen van uw brandcompartimenten uw pand laten voldoen aan de wettelijke eisen. Naast advies zorgen wij voor de bouwkundige aanpassingen in uw gebouw. Dit kunnen deuren, beglazing, vluchtwegen of doorvoeringen zijn. Wij regelen alles voor u. Door onze werkwijze en een volledig online logboek zijn wij u optimaal van dienst.

Zwakste schakel

Gebleken is dat men voor de veiligheid in een gebouw afhankelijk is van de zwakste schakel. Door die zwakke schakel in een gebouw op te sporen en te elimineren kan worden voldaan aan die verscherpte regels. Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid heeft de handschoen opgepakt en bij diverse zorginstellingen de brandbeveiliging geïnventariseerd en uitgevoerd. Het “Gebruikersbesluit Brandveilige Bouwwerken” van de rijksoverheid bevat meer informatie waar aan voldaan moet worden.

Van de inventarisatie tot en met de realisatie is Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid een betrouwbare partner die u veel werk uit handen kan nemen. Ons speciaal opgeleid personeel voert de maatregelen uit. Uw voordeel van deze integrale aanpak is de koppeling tussen theorie en praktische uitvoerbaarheid. Vanaf de inventarisatie fase werken wij samen met betrokken instanties. Door uitsluitend van gecertificeerde materialen gebruik te maken kunnen wij de kwaliteit leveren die de veiligheid verhoogt van alle personen die in uw pand verblijven. Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid voert alle werkzaamheden zelf uit, zowel het bereikbaar maken als het brandwerend dichten van sparingen en het aanpassen van kozijnen, deuren, beglazing, brandmeldcentrales enzovoort.

Waar werkt van Waning Bouwkundige Brandveiligheid

Brandpreventieve brandveiligheidsvoorzieningen brengen wij aan in ziekenhuizen, parkeergarages, verzorgingstehuizen, kantoren, scholen, overheidsgebouwen, hotels, logeerhuizen en kinderdagverblijven.

Uw voordelen

De voordelen van onze werkwijze op een rij:
  • Alles in één hand
  • Werken in bestaande omgeving
  • Beperkte overlast
  • Goedgekeurde brandveiligheidsoplossingen door diverse toonaangevende leveranciers
  • Intern opgeleid personeel
  • Digitaal logboek met 24/7 toegang
  • Periodiek gecontroleerd met het Van Waning Brandveiligheid Beheersplan