Kwaliteit

Kwaliteit is bij Van Waning een serieus begrip. Wij stellen een hoge kwaliteitsnorm aan het eindproduct en stellen de kwaliteitseisen van de opdrachtgever voorop. Om een uniforme kwaliteitsnorm te hanteren maakt Van Waning gebruik van een eigen kwaliteitshandboek. Hierin zijn alle procedures en gebruikte documenten vastgelegd. Ons kwaliteitssysteem is goedgekeurd door KIWA.

Milieu

Buiten het feit Van Waning gecertificeerd werkt aan de kwaliteitsnormen houden wij rekening met het milieu. Ons afval wordt zoveel mogelijk gescheiden (bij de bron of bij een gecertificeerde afvalverwerker). Daarnaast worden projecten efficiënt gepland, zodat er minder ritten noodzakelijk zijn. Ons personeel rijdt in zuinige auto’s.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid heeft binnen Van Waning dezelfde hoge prioriteit als die voor kwaliteit en milieu. Volgens ons zijn deze drie peilers dan ook onlosmakelijk verbonden.

Het veiligheidsbeleid binnen Van Waning is gebaseerd op het Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om een veilige werkomgeving te creëren. Per project wordt gekeken naar de veiligheidseisen van de opdrachtgever, de ARBO wetgeving en naar onze eigen veiligheidsnorm. Op basis hiervan wordt een veiligheid en gezondheidsplan uitvoeringsfase opgesteld. Om alle procedures en gebruikte documenten inzichtelijk te maken is de veiligheidsnorm van Van Waning vastgelegd in het eigen VGM-handboek. De veiligheidseisen die worden gesteld door de opdrachtgever liggen vast in het ontwerp VGM-plan, zoals bedoeld in het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Net als het kwaliteitssysteem wordt het veiligheidssysteem op verschillende niveaus bewaakt.

Ons veilgheidssysteem is goedgekeurd door KIWA.