Uw partner voor complexe en logistiek uitdagende bouwprojecten

WIJ VOEREN VOOR U UIT:

Betrouwbaar

U wilt krijgen wat u gevraagd heeft. Wij zorgen hiervoor!

Creatief

Creatieve oplossingen voor uw complexe bouwprojecten

Veilig

Uw personeel dient veilig te kunnen blijven werken en ons personeel ook.

Kwaliteit

Uw project verdient de juiste kwaliteit.

ONZE SPECALISATIES

Nieuwbouw, renovatie, verbouwing, restauratie of brandveiligheidsvraag? Van Waning geeft u het antwoord. Elk project is uniek, maar de ervaring met technische en logistiek complexe projecten geeft van Waning voldoende kennis om elke vraag te beantwoorden. Deze gespecialiseerde kennis delen wij graag met u bij de verdere uitwerking van uw plannen.

Of u nu een nieuwbouw, renovatie, verbouwing of restauratieplannen heeft, dit werk voeren wij dagelijks uit in verschillende sectoren:

null

OUDERENZORG

Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen behoefte aan huisvesting en zorg voor de oude dag. De kwaliteitsverwachting van deze complexen zijn de laatste jaren ook gestegen.
Of u nu een kleine verbouwing wilt uitvoeren of nieuwbouw, wij helpen u graag met de uitwerking van uw plannen.
null

BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

De controle op de brandveiligheidseisen zijn de laatste jaren aangescherpt. Met de komst van het bouwbesluit 2012 is het gebruiksbesluit en het bouwbesluit samengevoegd. Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid kan in overleg met het bevoegd gezag, het afdichten en eventueel aanpassen van uw brandcompartimenten uw pand laten voldoen aan de wettelijke eisen.
null

BEDRIJFS- EN INDUSTRIEBOUW

Uw kantoorpand is het visitekaartje voor uw klanten. Uw bedrijfspand vormt de basis van uw organisatie. Een goed onderhouden gebouw is hierbij van belang. Van Waning heeft sinds 1888 al veel ervaring opgedaan in nieuwbouw en verbouwingen van onder andere kantoorpanden, winkelpanden, parkeergarages, metrostations, treinstations, opslagloodsen, gevangenissen en kantines.
null

MEDISCHE ZORG

Binnen de zorg is altijd verandering en de markt is constant in beweging. Ook de ziekenhuiseisen veranderen. Dit heeft als consequentie dat er regelmatig verbouwd dient te worden. Wij houden ons dagelijks bezig met het verbouwen van diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Ook MRI-scans en CAT-scans behoren tot onze portefeuille.
null

BIJZONDERE WONINGBOUW

Van Waning heeft zich de laatste jaren met veel bijzondere woningbouw projecten bezig gehouden.
Wij zien bijzondere woningbouw als projecten met een kleinere omvang dan gemiddeld, op een bijzondere locatie, die een bijzondere bouwlogistiek vereist.
null

ENERGIEMARKT

Van Waning heeft de afgelopen jaren diverse transformatorstations in Nederland gebouwd en uitgebreid. Wij vinden het belangrijk deze bouwprojecten of verbouwingen in goed overleg uit te voeren. U als klant heeft op deze manier de minste hinder van de bouwactiviteiten.
null

SCHOLENBOUW

Een schoolgebouw is de plek waar onze kinderen zich veilig en geborgen moeten voelen. Als ouder wilt u dat uw kind in een veilige omgeving zijn opleiding krijgt.
Deze gebouwen dienen aan de juiste brandveiligheid- en veiligheidsvoorzieningen te voldoen.
null

RENOVATIE

Het renoveren, restaureren en herbestemmen van bestaande (historische of monumentale) gebouwen gebeurt in elke sector. Na verloop van jaren voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd en is renovatie de enige oplossing. Het renoveren of herbestemmen van uw gebouw is goedkoper dan het nieuwbouw. Tevens wordt de levensduur van het pand verlengd en het milieu gespaard.
null

DESIGN & BUILD

Indien een project door Design & Build (ook wel Design en Construct genoemd) uitgevoerd gaat worden, zullen wij als Van Waning een coördinerende rol hebben vanaf inschrijving, via het aanvraag bouwvergunningtraject tot en met uitvoering, oplevering, nazorg en onderhoud. Als inschrijvende partij zullen wij verantwoordelijkheid dragen voor de financiële en kwalitatieve bieding.
null

HORECA EN HOTELS

Klanten van uw hotel of restaurant zijn op zoek naar een mooie en prettige omgeving voor hun ontbijt, lunch, diner of overnachting. Naast een sfeervolle omgeving wilt u ook de veiligheid kunnen garanderen en aan de veiligheidsvoorschriften voldoen met brandwerende maatregelen. Niet alleen uw klanten vinden dit belangrijk, ook de overheid controleert steeds strenger op veiligheidsvoorschriften.
null

BOUWTEAM

Samenwerken tijdens de uitvoering van een bouwproject is essentieel. Uw bedrijfsprocessen worden minder verstoort. In een bouwteam spreken de opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partij de commitment uit om gezamenlijk de plannen uit te werken en van elkaars kennis gebruik te maken. Door al in een vroeg stadium betrokken te zijn bij het ontwerp van een project, wordt de samenwerking verstevigd en de plannen duidelijk uitgewerkt.

WAAROM VAN WANING?

Van Waning Bouw komt sinds 2016 voort uit de Koninklijke Aannemingmaatschappij Van Waning. Van Waning Bouw gaat (sterker) verder, waar we in 2016 zijn gebleven.

Kwaliteit

Wij werken volgens de NEN-ISO-9001 norm, voor het werkgebied:
‘Het aannemen en uitvoeren van projecten in de bouw.’

Milieu

Door efficiënt gebruik te maken van onze materialen en personeel proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid heeft binnen Van Waning dezelfde hoge prioriteit als die voor kwaliteit en milieu. Volgens ons zijn deze drie peilers dan ook onlosmakelijk verbonden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het verantwoord ondernemen bij Van Waning stopt niet bij onze eigen organisatie. Bij ieder project die wij uitvoeren wordt onderzoek gedaan naar en vervolgens geadviseerd over duurzame oplossingen.

ONZE RECENTE PROJECTEN

Met trots presenteren we onze recente projecten:
 • Nieuwbouw luifel
 • Young Business School Rotterdam
  Afbouw Young Business School Rotterdam
 • RDM liftschacht kantoor Noord Scheepsbouwloods
 • Realisatie kleedkamers Sportpark Vreelust
 • RDM Casco Renovatie Zolder baan 4 en 6
 • Lounge bar upgraden Damen Shiprepair
 • Maken funderingsplaat voor het Pharmafilter
 • Careyn Brandcompartimentering fase 1 Zorgcentrum Tamarinde
 • Fase 2 verbouw kantoordeel machinefabriek
 • Brandwerende voorzieningen locatie Hoppesteyn woon-zorgcomplex
0
RENOVATIES
0
NIEUWBOUW PROJECTEN
0
VERBOUWINGEN