Verbouwing woning

Een bestaande villa hebben we geheel verbouwd afgelopen anderhalf jaar, naar de wensen van de kunstminnende opdrachtgever, die er een bijzondere bestemming voor heeft.

Het uitgangspunt van de opdrachtgever was om de villa zodanig in te richten dat het een unieke werkplaats wordt voor kunstenaars. Zij kunnen de villa voor een bepaalde tijd bewonen en er hun kunst realiseren. In alle rust en met alle faciliteiten voorhanden. Tegelijkertijd krijgt de woning een expositie en galerie-functie, zodat het werk er ook kan worden tentoongesteld en verkocht, hiervoor moest een kelder worden gerealiseerd.

De eerste actie was om rondom het gebouw de kelder te bouwen van 300 vierkante meter. Het voorwerk en het verzinken van de kelder namen ruim vier maanden tijd in beslag. Daarna hebben we de woning onder handen genomen. Die moest gestut worden, omdat het niet op palen staat. In bouwteam en in samenwerking met de architect zijn de mogelijkheden onderzocht om aan alle wensen van de opdrachtgever te kunnen voldoen. Daar is veel engineering aan vooraf gegaan.

Die nauwe samenwerking is gedurende het traject belangrijk geweest. Het pand is relatief oud en dan kom je ook zaken tegen die niet op tekening staan en die je van tijd tot tijd kunnen verrassen en in goed overleg moet oplossen. We hebben een nieuw dak met pannen geplaatst, nieuwe boeiborden en nieuwe kozijnen. Ook is de woningindeling compleet gewijzigd, zo hebben we vides gemaakt, wat ook weer constructieve gevolgen had. Kortom, de schil is blijven staan, en daarbuiten is alles gerenoveerd en verbouwd. Op zo’n manier dat het aangezicht van alle kanten in oorspronkelijke staat bleef, Maar de binnenkant niet meer te herkennen is.

Het hoge niveau van zowel de bouw van het exterieur als de afwerking binnen maakt dit project uitzonderlijk. We naderen inmiddels de oplevering van deze -ook voor ons- bijzondere uitdaging. Dit werk komt niet vaak op je pad. Maar we zijn blij dat we hebben kunnen laten zien, dat we ook dit met een schitterend resultaat kunnen realiseren. Uiteindelijk past het goed in onze ambitie en ervaring om uitdagende en unieke projecten aan te gaan en die samen met de architect en opdrachtgever uit te werken.