Aan de Parallelweg in Vlaardingen heeft de bouw van 39 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Waterweg Wonen en een supermarkt met parkeergarage voor Hoogvliet het hoogste punt bereikt. WaVo Projectontwikkeling – een samenwerking tussen projectontwikkelaar VORM en Van Waning – is samen met Hoogvliet Beheer en Waterweg Wonen verantwoordelijk voor de planvorming. Het voormalige winkelpand van Hoogvliet is gesloopt, waarna Waal Bouw is gestart met de realisatie.

Het plan voor de herontwikkeling van deze locatie vindt zijn wortels bij de wens van Hoogvliet Beheer voor een nieuwe en grotere Hoogvliet supermarkt. WaVo werd gevraagd deze nieuwe winkel met parkeergarage te ontwikkelen. “Hoogvliet wilde zich beperken tot de ontwikkeling van de supermarkt. Wij zagen mogelijkheden”, vertelt Garrelt van Waning, directeur-eigenaar bij Van Waning. “We ontwikkelden 39 sociale huurwoningen van circa 70m2, namen contact op met woningcorporatie Waterweg Wonen en de samenwerking was snel beklonken.”

Betaalbare & energieneutrale woningen

Met de bouw van de sociale woningen en nieuwe supermarkt met parkeervoorziening – naar ontwerp van Houdijk Architecten – dragen WaVo, Hoogvliet Beheer en Waterweg Wonen bij aan een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en leefbaar woongebied in Vlaardingen. Alle woningen in het plan vallen binnen de categorie betaalbare huurwoningen. De toekomstige bewoners wonen straks op een levendige locatie in een energieneutrale woning. Dit betekent dat de woning evenveel energie oplevert als verbruikt. Dit maakt de woningen toekomstbestendig en betaalbaar voor de nieuwe bewoners.

De te realiseren huurwoningen worden voorzien van individuele warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast wordt voorzien in waterbuffering; zo wordt hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd bij hevige regenbuien. Waterweg Wonen is reeds gestart met de verhuur. De woningen worden bij voorrang verhuurd aan huurders van Waterweg Wonen van 55 jaar en ouder die een eengezinswoning of een maisonnette met tuin achterlaten.

Parkeervoorzieningen

De herontwikkeling vindt plaats in goede harmonie met de gemeente Vlaardingen. Het verlagen van de parkeerdruk maakt onderdeel uit van het plan. De bestaande parkeerplaatsen zijn aangekocht van de gemeente, om te benutten als bouwoppervlak. Hierdoor kan een grotere parkeerkelder gerealiseerd worden, waar na oplevering ruimte is voor 102 auto’s. Met de ondergrondse parkeergarage wordt de parkeerdruk rondom de (grotere) supermarkt direct verminderd. Bovendien wordt op het dak een parkeervoorziening gerealiseerd voor bewoners, met ruimte voor 49 voertuigen.

De oplevering staat gepland in het derde kwartaal van 2022.