Worden in uw gebouw regelmatig verbouwingen uitgevoerd? En wilt u er zeker van zijn dat uw pand aan de geldende regelgeving voldoet met betrekking tot bouwkundige brandveiligheid, dan kan Van Waning Bouw u hierbij helpen.

Volgens de wet en voor verzekeringsmaatschappijen dient u de bouwkundige brandveiligheid op orde te hebben en te kunnen aantonen. Ook uw personeel en bezoekers moeten er vanuit kunnen gaan dat het gebouw brandveilig is. Een Beheerplan Brandveiligheid kan u hierbij helpen.  Het maken van een beheerplan en het onderhouden van bouwkundige brandveiligheid in gebouwen is een expertise van Van Waning Bouw..

Het Beheerplan Brandveiligheid is een gestructureerd plan van aanpak, dat we samen met de opdrachtgever opstellen. We kijken naar oorspronkelijke bouwtekeningen en de brandcompartimentering van de locatie en analyseren waar eventueel risico’s zijn ontstaat na aanpassingen of verbouwingen. Denk daarbij aan interne verhuizingen, het doorbreken van muren, het plaatsen van server-kasten, aanleg van airconditioning, of het trekken van kabels. Van Waning Bouw inspecteert deze locaties en lost mogelijke bouwkundige problemen op.

Indien verbouwingen regelmatig voorkomen in uw gebouw, dan kunt u ervoor kiezen om een meerjarenplan gezamenlijk op te stellen. In het meerjarenplan maken we afspraken over periodieke controles. Risicovolle ruimtes worden vaker gecontroleerd, andere ruimtes krijgen een minder frequente aanpak. Daarbij volgen we altijd de meest actuele wet- en regelgeving.

Alle data leggen we vast in een digitaal logboek. Op het moment dat de situatie wijzigt, als er bijvoorbeeld aanpassingen zijn gedaan, krijgt het logboek een update. Zo is er altijd inzicht in de meest actuele (brandveilige) staat van het gebouw. Met deze werkwijze wordt aantoonbaar de bouwkundige brandveiligheid beheerst en zo kan dit dan ook voorgelegd worden aan het bevoegd gezag.

In onderstaande film wordt de werkwijze van ons Beheerplan Brandveiligheid visueel in beeld gebracht.

Onze aandacht voor veiligheid is geen toeval. De specialisatie koppelen we al jaren aan de bestaande bouwkundige dienstverlening. Het past in de filosofie van ons bedrijf. Het begon met zorg en veiligheid en nog altijd blijft dat de basis van ons werk. Dat is waarin we ons onderscheiden.

Meer informatie en een greep uit onze projecten is te vinden op: