Beheerplan brandveiligheid

Specialisatie: Bouwkundige brandveiligheid
Opdrachtgever: Hervormde Stichting Sonneburgh
Locatie: Groene Kruisweg 381 te Rotterdam

Verpleeghuis Sonneburgh is omstreeks 2001 nieuw gebouwd conform de vergunningstukken die destijds door het bevoegd gezag geaccordeerd zijn.

Er is geconstateerd dat de brandscheidingen niet overal logisch en efficiënt zijn vastgelegd.

Van Waning heeft de brandwerende voorzieningen aangepast op de begane grond en 1e verdieping.

Elk brandveiligheidsproject verdient de juiste aandacht en oplossingen vanwege de aangescherpte controle op de wet- en regelgeving. Tijdens of na het project heeft de opdrachtgever toegang gekregen tot een volledig digitaal logboek die 24/7 te bereiken is. Hier zijn de foto’s van de aangepaste doorvoeringen en eventuele deuren of beglazing te vinden. Ook een eventuele vooropname is hier te vinden. Hierdoor is alle informatie voor de bevoegde instanties direct inzichtelijk.